Index articole

Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta

Cod Deontologic

1.0 Introducere

În aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare este esenţial ca evaluările, realizate în conformitate cu acestea, să{jcomments off} fie efectuate de evaluatori profesionişti, oneşti şi competenţi, fără prejudecăţi şi interese proprii, ale căror rapoarte sunt clare, nu induc în eroare şi care prezintă toate aspectele esenţiale pentru înţelegerea adecvată a evaluării. Evaluatorii vor promova şi vor menţine în permanenţă încrederea publicului în profesiunea de evaluator.

2.0 Arie de aplicabilitate

2.1 Evaluatorii respectă aceste Standarde fie ca o opţiune a lor, fie din necesitatea de a aplica prevederile legii sau ale reglementările, fie ca urmare a instrucţiunilor clienţilo, utilizatorilor şi/sau organizaţiilor naţionale. O evaluare elaborată pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare îl obligă pe evaluator să respecte acest Cod Deontologic.
2.2 Acest Cod nu are nici o autoritate legală şi nu reprezintă decât o completare a regulilor, statutelor şi regulamentelor asociaţiilor naţionale sau organizaţiilor care controlează sau monitorizează activităţile evaluatorilor.
2.3 Evaluările, efectuate în conformitate cu aceste Standarde, devin acceptabile, pentru utilizatorii finali, numai când sunt elaborate de un membru instruit în cadrul unui organism naţional profesional şi recunoscut, care pune în aplicare standarde obligatorii de calificare, competenţă, experienţă, etică şi comunicare în evaluare. În acele ţări, în care nu există încă o infrastructură pentru o exercitare instruită şi controlată a profesiunii de evaluator, principala responsabilitate este ca utilizatorii să fie satisfăcuţi, iar evaluatorii să-şi îndeplinească sarcina în mod competent.