• Ce este o evaluare?

  Evaluarea este un proces de estimare a valorii (unei proprietăți, a unui bun, etc).
  Aceasta se poate materializa printr-un Raport de evaluare care poate fi scris sau verbal.

 • Când este necesară o evaluare?

  O evaluare poate fi necesară în următoarele cazuri

  • la vânzarea sau cumpărarea unei proprietăți pentru estimarea valorii de piață,
  • pentru garantarea unui credit (împrumut),
  • pentru înregistrarea în contabilitate și raportări financiare,
  • când se aduce un aport în natură la capitalul social al firmei,
  • în caz de expropriere (pentru compensare),
  • pentru rezolvarea litigiilor,
  • pentru ambasade,
  • pentru asigurare,
  • pentru informare personală.
 • Ce este ANEVAR?

  ANEVAR este Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, a luat ființă, în anul 2011, în baza Ordonanței Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 99/2013, ca organizație profesională de  utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

 • Potrivit noilor reglementări, cine poate realiza o evaluare?

  Conform OG 24/2011, activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii (Asociației), care se publică anual în Monitorul Oficial al României.

 • Ce legătură există între impozitul pe clădiri la persoanele juridice și evaluare?

  În cazul persoanelor juridice, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se poate majora cu un procent de 10% până la 40% (în funcție de timpul scurs de la ultima reevaluare).
  Menționăm că o evaluare este utilă și necesară în unele cazuri la vânzarea unei construcții aflate în proprietatea persoanei juridice.

 • În cazul unei investiții, merită să contactez un evaluator?

  În cazul unei investiții este foarte indicat consultarea unui evaluator pentru diminuarea riscurilor ce decurg din aceasta. Evaluatorul poate face precizări importante cu privire la preț, costuri, utilitate, piața specifică, fezabilitate, aducând argumente pro și contra cu privire la oportunitatea investiției.

 • 1