Index articole

Evaluare
Procesul de estimare a valorii.

Evaluator
O persoană care are pregătirea profesională necesară, capacitatea şi experienţa de a efectua o evaluare. Conform OG 24/2011, persoana trebuie să fie evaluator autorizat înscrisă în Tabloul Uniunii (UNEVAR) publicat anual în Monitorul Oficial al României.

Raport de evaluare
Un document care înregistrează instrucţiunile pentru o anumită misiune de evaluare, baza de evaluare şi scopul evaluării ca şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. De asemenea, un raport de evaluare poate să explice procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi să prezinte informaţiile semnificative care
au fost folosite în analiză. Tipul, conţinutul şi dimensiunea unui raport variază în funcţie de destinatar, de cerinţele legale, de tipul proprietăţii şi de natura şi complexitatea misiunii de evaluare. Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise.

Data evaluării
Data la care este valabilă opinia evaluatorului asupra valorii.

Data raportului
Data raportului de evaluare. Poate fi aceeaşi sau poate fi diferită de data evaluării.

Codul Deontologic
Conţine cerinţele de etică şicompetenţă solicitate evaluatorilor în practica lor profesională.

Proprietate imobiliară
Terenul şi toate lucrurile care sunt parte naturală a terenului (de exemplu :copacii şi mineralele). Obiectele adăugate de oameni cum ar fi clădirile şi amenajările amplasamentului.
Toate instalaţiile permanente ale clădirilor cum ar fi: conductele, sistemele de încălzire şi de aer condiţionat, cablurile electrice şi cele incluse în construcţie cum ar fi lifturile sau ascensoarele. Proprietatea imobiliară include toate construcţiile şi amenajările de la suprafaţă şi din subteran.

Proprietatea specializată
Este o proprietate care se vinde rar pe piaţă sau niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau entitatea din care face parte, din cauza unicităţii ei rezultată din proiectul şi natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte caracteristici.

Bunurile mobile (Proprietatea mobiliară)
Includ(e) bunurile corporale şi necorporale care nu sunt incluse în proprietatea imobiliară. Elementele proprietăţii mobiliare corporale nu sunt fixate în mod permanent de proprietatea imobiliară, în general, fiind caracterizate prin mobilitatea lor. De exemplu : mobilier, stocuri, aparate, instalații, maşini, echipamente, utilaje.