Index articole


Întreprindere (afacere)
Este o entitate comercială, industrială, de servicii sau financiară care desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile sunt, în general, unităţi distincte de exploatare, generatoare de profit şi care furnizează clienţilor produse sau servicii.

Proprietăţi asimilate cu o întreprindere, proprietăţi generatoare de afaceri sau entităţi operaţionale distincte Sunt proprietăţi precum hoteluri, staţii de benzină, restaurante, teatre sau cinematografe. Valoarea lor de piaţă include valoarea componentelor acestora: teren, clădiri, bunuri mobile, active necorporale şi afacerea în sine. Deoarece aceste
proprietăţi se vând, în mod uzual, ca un tot unitar operaţional, poate fi dificilă identificarea separată a valorii terenului, clădirilor şi altor elemente.

Preț
O sumă cerută, oferită sau plătită pentru un bun sau serviciu. Preţul de vânzare este un fapt istoric, indiferent dacă a fost făcut public sau dacă a fost confidenţial. Datorită capacităţii financiare, motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui vânzător sau cumpărător, preţul plătit pentru bunuri sau servicii poate avea sau nu legătură cu valoarea care ar
putea fi atribuită de către alţii acelor bunuri sau servicii. Totuşi, preţul constituie, în general, o indicaţie asupra valorii relative date bunurilor sau serviciilor de către un anumit cumpărător şi/sau vânzător, în anumite situaţii particulare.

Costul
Reprezintă preţul plătit de cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau suma necesară pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de către producător.

Piaţă
Este mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt comercializate între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţului. Conceptul de piaţă presupune că bunurile şi/sau serviciile se pot tranzacţiona fără restricţii, între cumpărători şi vânzători.

Valoarea
Este un concept economic referitor la preţul cel mai probabil convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi plătit pentru bunuri şi servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a valorii.

Valoarea de piaţă (conform IVS 1)
Suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvată, în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Valoarea justă
Este definită în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi în alte standarde de contabilitate, ca fiind suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Valoarea justă se utilizează, în general, pentru raportarea financiară, atât a valorii de piaţă, cât şi a valorilor nebazate pe piaţă. Când se poate stabili valoarea de piaţă a unui activ, această valoare va fi egală cu valoarea justă.

Valoarea de investiţie sau subiectivă.
Valoarea proprietăţii pentru un anumit investitor sau clasă de investitori, pentru obiective de investiţii sau pentru obiective de exploatare identificate. Acest concept subiectiv relaţionează o anumită proprietate de un anumit investitor, grup de investitori sau entitate, care au obiective şi/sau criterii de investiţii identificabile.

Valoarea specială
O sumă de bani peste valoarea de piaţă, care reflectă atributele/caracteristicile particulare ale unui activ care sunt valoroase numai pentru un cumpărător special.