Index articole


Deprecierea
Se referă la corecţiile efectuate asupra costului de reproducţie sau de înlocuire a activului, pentru a reflecta deteriorarea fizică, deprecierea funcţională (tehnologică) şi externă (economică).

Cost de înlocuire net (CIN)
O aplicaţie a abordării prin cost, care poate fi utilizată la estimarea valorii activelor specializate în scopuri de raportare financiară când există informaţiide piaţă insuficiente sau deloc. Costul curent al unui activ echivalent modern minus deducerile pentru deteriorarea fizică şi pentru orice forme relevante de depreciere şi optimizare.

ANEVAR
Asociația Națională a Evaluatorilor din România

IVS - uri (International Valuation Standards)
Standarde Internaționale de Evaluare

IVSC (International Valuation Standards Committee)
Comitetul pentru Standarde Internaționale de Evaluare

IVA -uri
Standarde Internaţionale de Aplicaţie în Evaluare

GN -uri
Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare

GAVP
Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate

IFRS-uri
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

IAS -uri
Standarde Internaţionale de Contabilitate

IASB
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

IPSAS-uri
Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

IPSASB
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

DCF
Flux de numerar actualizat.