Evaluarea proprietatilor imobilare. Definire termeni si acte necesare

Proprietatea imobiliară cuprinde terenul în sine, toate bunurile care în mod natural fac corp comun cu acesta, precum şi toate bunurile care sunt legate de acesta, cum ar fi clădirile şi amenajările terenului (amplasamentului).

Tipuri de proprietăți imobiliare

 • Apartamente
 • Case și vile
 • Spații comerciale
 • Spații industriale
 • Construcții speciale
 • Terenuri

Acte necesare evaluării proprietăţilor imobiliare (copii ale documentelor originale)

 • Act de identitate al clientului (pentru persoană fizică) sau
 • Certificat de înmatriculare (pentru firme)

Pentru evaluarea proprietăților imobiliare de tipul apartamente, case, vile, spații comerciale sau industriale

 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, donație, Autorizație de construire pt. imobilele noi)
 • Extras de Carte Funciară de informare
 • Documentație cadastrală (schițe, planuri)

Pentru terenuri libere de construcții

 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, donație, etc)
 • Extras de Carte Funciară de informare
 • Documentație cadastrală (schițe)
 • Certificat de urbanism

Pentru proprietăți mai complexe se pot cere și alte acte necesare în vederea evaluării.