Definiţii

In cuprinsul acestui document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos: Real Expert SRL reprezinta societatea comerciala din Cluj - Napoca; Str. Lombului Nr. 1A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/346/2007 si avand Codul Unic de Inregistrare 20743697 atribut fiscal RO.

SITE: reprezinta SITE-ul Internet apartinand firmei Real-expert SRL care se afla la adresa www.re-expert.ro prin intermediul caruia UTILIZATORUL are acces la informatii privind serviciile si produsele oferite / asigurate de catre Real Expert SRL

UTILIZATOR: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale pentru a culege informatii sau pentru a comanda servicii si care a acceptat conditiile din acest document.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Real Expert SRL

Conţinutul Site-ului

Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general despre produsele si serviciile oferite de Real Expert SRL precum alte informatii considerate de Real Expert SRL ca fiind de de interes pentru UTILIZATORI.

Real Expert SRL este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia, precum si asupra tuturor Marcilor inregistrate in numele sau si publicate pe SITE.

Preluarea si republicarea partiala sau integrala a informatiilor prezentate pe site se poate face doar cu acceptul prealabil scris al Real Expert SRL. Reproducerea imaginilor de pe acest site, cu sau fara specificarea sursei, este interzisa.

UTILIZATORUL are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Real Expert SRL, prevazute de legislatia in vigoare.

Utilizarea SITE-ului

UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.

Limitarea răspunderii re-expert.ro

Raspunderea pentru continutul SITE-ului: Real Expert SRL nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe SITE, care nu se datoreaza culpei sale. Real Expert SRL nu percepe o taxa pentru accesarea continutului.

Real Expert SRL nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

Real Expert SRL nu raspunde pentru eventuale prejudicii create ca urmare a nefunctionarii SITE-ului.