Clientul ne va contacta telefonic sau pe mail și va prezenta pe scurt proprietatea (imobilul, bunul mobil) pentru care se dorește evaluarea.

De asemenea, clientul va preciza: scopul pentru care este necesară evaluarea, locația proprietății, alte informații necesare pentru evaluare.

Se vor stabili de comun acord: termenul de execuție a raportului de evaluare, data inspecției proprietății, tariful evaluării și modul de plată.

Clientul va pune la dispoziția evaluatorului actele necesare evaluarii (cu albastru si legatura la capitolul Acte necesare) și evaluatorul procedează la inspecția proprietății.

Părțile vor încheia un Contract de evaluare și clientul va achita un avans stabilit de comun acord și menționat în contract.

Evaluatorul va elabora raportul de evaluare și-l va pune la dispoziția clientului în termenul stabilit prin contract.

Durata de realizare a raportului de evaluare diferă în funcție de complexitatea proprietății evaluate.

Clientul va achita restul de plată pentru serviciile oferite.