Index articole


Valoarea sinergiei
Un element suplimentar de valoare care este creat în urma combinării/fuziunii a două sau mai multe proprietăţi, în urma căreia valoarea proprietăţii rezultată din combinare este mai mare decât suma valorilor proprietăţilor individuale înainte de combinarea lor.

Valoarea de lichidare
Acest termen descrie situaţia în care un grup de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual  (element cu element), de obicei în urma închiderii întreprinderii. Deşi este adesea asociat cu o vânzare forţată, acest termen are un alt înţeles. Nu există nici un motiv pentru care activele nu pot fi lichidate printr-o vânzare ordonată, în urma unei comercializări adecvate.

Vânzare forţată
Termenul se utilizează adesea în situaţiile în care un vânzător este obligat să vândă şi/sau nu există o perioadă de comercializare adecvată. Preţul obtenabil în această situaţie nu îndeplineşte cerinţele din definiţia valorii de piaţă. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de natura presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de motivele pentru care o comercializare adecvată nu poate fi făcută. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi prezis în mod credibil, cu excepţia situaţiei în care sunt cunoscute natura presiunii de a vinde sau motivele comercializării neadecvate. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată va avea numai o legătură întâmplătoare cu valoarea de piaţă. Deoarece vânzarea forţată este o descriere a situaţiei în care tranzacţia are loc, acest termen nu reprezintă un tip de valoare.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar
Valoarea proprietăţii, determinată printr-o estimare prudentă a vandabilităţii viitoare a proprietăţii, pe baza aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietăţii, condiţiilor normale şi locale ale pieţei, utilizării curente şi utilizărilor alternative adecvate ale proprietăţii. În estimarea valorii de garantare a creditului ipotecar nu se iau în considerare elemente speculative.

Ipotecă
Plasarea unei proprietăţi imobiliare drept garanţie pentru rambursarea unui credit, conform unor clauze şi condiţii specificate.

Servituţile
Reprezintă un drept necorporal asupra proprietăţii deţinute, care încredinţează utilizarea unei părţi a acesteia fără a duce la dobândirea proprietăţii. Drepturile de trecere sunt drepturi sau privilegii dobândite prin uz, contract sau lege, cum ar fi dreptul de trecere prin sau peste o parte a unei proprietăţi imobiliare, aflată în proprietatea altei persoane.

Coproprietatea (proprietatea comună)
Poate fi creată prin împărţirea legală a drepturilor de proprietate. Un exemplu îl constituie proprietatea imobiliară care nu aparţine unui singur proprietar. Proprietatea poate aparţine unei societăţi comerciale, cu mai mulţi acţionari sau asociaţi, sau mai multor coproprietari.

Activele
În terminologia contabilă, activele sunt resurse controlate de către întreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere. Activul deţinut poate fi atât corporal, cât şi necorporal.

Cea mai bună utilizare (CMBU)
Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii, care este fizic posibilă, justificată în mod adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi din care rezultă valoarea cea mai mare a proprietăţii evaluate.