Index articole

6.0 Prezentarea informaţiilor

Este esenţial ca evaluatorii să elaboreze şi să comunice analizele, opiniile şi concluziile lor către utilizatorii serviciilor prestate de ei, prin rapoarte clare care vor dezvălui orice informaţii ce ar putea afecta obiectivitatea.
6.1 Raportul de evaluare va trebui să facă o descriere clară şi precisă a sferei misiunii întreprinse, a scopului şi a destinaţiei acesteia, prezentând orice ipoteze, scenarii ipotetice sau condiţii limitative care afectează în mod direct evaluările şi, acolo unde este cazul, să arate efectul lor asupra valorii.
6.2 Raportul de evaluare trebuie să furnizeze informaţii suficiente pentru descrierea activităţii desfăşurate, pentru concluziile obţinute şi contextul în care s-au format.
6.3 Un evaluator trebuie să prezinte orice relaţie personală sau a firmei, directă sau indirectă, cu proprietatea sau compania care este subiectul oricărei misiuni şi care ar putea duce la un posibil conflict de interese.
6.4 Atunci când un evaluator acţionează în ipostaza de evaluator intern, relaţia sa cu entitatea care controlează activul va trebui dezvăluită în raportul de evaluare.
6.5 Atunci când un evaluator acţionează în ipostaza de evaluator extern, însă a lucrat şi în alte contracte pentru client, această relaţie trebuie să fie dezvăluită în cazul în care o terţă parte, care se bazează pe evaluare, consideră că obiectivitatea evaluatorului este compromisă.

6.6 Trebuie să fie dezvăluite orice limitări privind calitatea serviciului pe care un evaluator îl poate oferi, fie că aceste limitări se datorează unor constrângeri externe impuse, fie în special evaluatorului sau misiunii. În cazul în care apelează la asistenţă din exterior, evaluatorul trebuie să prezinte identitatea persoanelor care oferă asistenţă, gradul de încredere şi natura acestei asistenţe.
6.7 Un evaluator trebuie să stabilească o restricţie de nepublicare a unei evaluări sau a concluziilor acesteia, fără acordul sau prealabil, astfel încât evaluatorul să păstreze un control asupra formei şi contextului în care evaluările sale sunt dezvăluite public.
6.8 Un evaluator va prezenta orice devieri de la Standardele Internaţionale de Evaluare.
6.8.1 Standardele sunt concepute pentru situaţii generale şi nu pot acoperi orice situaţie particulară. Vor exista situaţii în care devierea de la Standarde este inevitabilă. Când apar astfel de situaţii, devierea nu va constitui o încălcare a acestor Standarde, cu condiţia ca această deviere să fie rezonabilă, să respecte principiile eticii şi limitele de competenţă, iar în raportul de evaluare să fie inclusă o motivare raţională a acestei devieri.