Index articole

5.0 Competenţă

Un evaluator trebuie să posede cunoştinţele, competenţa şi experienţa necesare pentru a îndeplini în mod eficient misiunea sa, în conexiune cu un standard profesional acceptabil. Numai acei evaluatori capabili să respecte definiţia evaluatorului, menţionată în Definiţii (paragraful 3.3 de mai sus) vor desfăşura activităţi în conformitate cu aceste Standarde.
5.1 Acceptarea instrucţiunilor
5.1.1 Înainte de a accepta o misiune sau de a încheia un contract de efectuare a oricărei misiuni, un evaluator trebuie să identifice în mod corespunzător problema care trebuie abordată şi să fie sigur că posedă experienţa şi cunoştinţele necesare sau, în cazul unei misiuni în străinătate, că este capabil să se asocieze cu un profesionist care are experienţă sau cunoaşte caracteristicile pieţei, limba şi legislaţia pentru a-şi îndeplini misiunea în mod competent.
5.2 Asistenţă din exterior
5.2.1 Atunci când se apelează la asistenţă din exterior, în vederea completării competenţelor unui evaluator, acesta va trebui să stabilească dacă persoanele care oferă asistenţă posedă abilităţile şi respectă principiile deontologice necesare.
5.2.2 Când se solicită asistenţă din exterior este necesară obţinerea acordului clientului, iar identitatea persoanelor care oferă asistenţă şi importanţa rolului lor vor fi evidenţiate în raportul evaluatorului.

5.3 Eficienţă şi conştiinciozitate
5.3.1 Evaluatorul va acţiona prompt şi eficient pentru îndeplinirea instrucţiunilor clientului şi va informa clientul asupra stadiilor evaluării.
5.3.2 Instrucţiunile vor fi refuzate în cazul în care circumstanţele împiedică efectuarea investigaţiilor necesare, obţinerea unei calităţi bune a muncii şi
finalizarea evaluării într-un timp rezonabil.
5.3.3 Înainte de raportarea evaluării, instrucţiunile scrise vor fi primite de la client şi/sau vor fi confirmate în scris de evaluator, conţinând detalii suficiente pentru a evita orice interpretare eronată.
5.3.4 Un evaluator va face verificări şi investigaţii laborioase pentru a se asigura că datele analizei conţinute în evaluare sunt corecte şi credibile.
5.3.5 Un evaluator va pregăti un dosar de lucru pentru fiecare misiune care, la finalizare, va conţine câte o copie a originalului, pe hârtie sau în formă electronică (salvate corespunzător) a tuturor rapoartelor scrise, a corespondenţei şi a notificărilor plus însemnările din dosar, care întăresc opiniile evaluatorului prin verificări, comparare obiectivă, deducţie şi calcul.
5.3.6 Dosarul de lucru al fiecărei misiuni de evaluare trebuie sa fie păstrat pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la finalizarea misiunii.