Index articole

7.0 Raportarea valorilor

Misiunile de evaluare se pot referi la una sau mai multe proprietăţi. Stilul raportului de evaluare trebuie să fie adaptat, în funcţie de natura misiunii şi de nevoile clientului, respectându-se şi anumite cerinţe minime cu privire la conţinut.
7.1 Acest paragraf prezintă conţinutul minim al oricărui raport sau certificat. Trebuie să fie incluse următoarele elemente (vezi şi paragraful 5.1 din IVS 3, Raportarea evaluării):
- identitatea evaluatorului şi data raportului;
- identitatea clientului;
- instrucţiunile, data efectivă a valorii estimate, scopul şi utilizarea evaluării;
- baza evaluării, incluzând tipul şi definiţia valorii;
- identitatea, situaţia juridică şi locaţia (locaţiile) proprietăţii (proprietăţilor) care vor fi evaluate;
- data şi amploarea inspecţiilor;
- sfera şi amploarea activităţii în misiunea de evaluare;
- orice ipoteze şi condiţii limitative şi orice ipoteze speciale, neobişnuite sau extraordinare;
- o declaraţie de conformitate prin care se arată că evaluarea a fost făcută prin respectarea standardelor şi altor cerinţe de prezentare;
- calificarea profesională şi semnătura evaluatorului; şi o certificare specifică din partea evaluatorului, într-o formă standard, aşa cum se solicită în unele ţări.
7.2 Utilizarea evaluării şi complexitatea proprietăţii determină gradul de detaliere adecvat al unui raport de evaluare. În cazul în care se raportează o    evaluare a unei proprietăţi unicat sau complexe, este recomandabil ca raportul să conţină mai multe detalii cu privire la datele pe care se bazează evaluarea şila raţionamentul care fundamentează concluziile. În cazul în care un raport este elaborat pentru un portofoliu de proprietăţi, în scopul utilizării evaluării într-o misiune de audit, nivelul de detaliere a datelor solicitate pentru fiecare dintre proprietăţile din portofoliu, poate fi mai puţin extins.
7.3 Această secţiune nu trebuie să fie considerată ca reprezentând investigaţiile, cercetarea şi analiza necesare desfăşurării unei evaluări adecvate, ci, pur şi simplu, minimul care trebuie prezentat în raport.