Conferința Națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a avut loc pe data de 20 martie 2015, la Bucuresti, în Aula Costin Murgescu a Institutului Bancar Român. Au participat delegații aleși în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor Asociației desfășurate în perioada 20 februarie – 13 martie 2014.

Evenimentul a fost transmis în direct iar pe ordinea de zi, printre altele, s-au aflat următoarele:

  • Informare privind activitatea desfașurată în anul 2014 și prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2014;
  • Informare privind activitatea Comisiei de etică și disciplină;
  • Informare privind activitatea pentru anul 2015 și prezentarea Bugetului pentru anul 2015;
  • Prezentarea și aprobarea Standardelor de evaluare ANEVAR - ediția 2015.

S-a făcut o trecere în revistă a activităților importante desfășurate de ANEVAR de la Conferința din 2014 până în prezent.

La Conferință au luat parte și au adresat câteva cuvinte o parte din invitați, reprezentanți ai unor instituții ale Statului (Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor) precum și reprezentanți ai unor asociații profesionale (ARB - Asociația Română a Băncilor, UNPIR - Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, CAFR - Camera Auditorilor Financiari din România, CCF - Camera Consultanților Fiscali, CECAR - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, UPLR – Uniunea Profesiilor Liberale din România, etc) a căror activitate se intersectează cu cea desfășurată de membrii ANEVAR.

Cu ocazia acestei Conferințe Naționale au fost adoptate, prin hotarârea nr. 2/20 martie 2015, Standardele de evaluare ANEVAR - ediția 2015. Standardele de evaluare sunt obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și sunt formate din: Standardele de evaluare SEV și Ghidurile de evaluare GEV. Acestea intră în vigoare la data de 1 iulie 2015, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard.