Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2017, Standardele de evaluare obligatorii pentru activitatea de evaluare, formate din:

Acestea sunt formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din:

SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Implementare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 104 - Tipuri ale valorii
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 250)
SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 310)
SEV 320 - Estimarea valorii de investiţie pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 - Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (EVA 7)
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVA 8)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)

Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Glosar 2017
Abrevieri

Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2018 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 986/12.12.2017.