Ce evaluăm?

Scopurile principale pentru care este necesara evaluarea sunt

 • estimarea valorii de piață în vederea vânzării sau cumpărării de proprietați sau bunuri,
 • garantarea împrumuturilor (creditare),
 • stabilirea cotei de impozitare,
 • înregistrarea în contabilitate și raportari financiare,
 • aport în natura la capitalul social al firmei,
 • compensare în caz de expropriere,
 • evaluari pentru lichidatori,
 • dosare ambasade,
 • asigurare (imobile sau bunuri),
 • evaluari pentru informare personala,
 • rezolvarea amiabila sau în instanță a litigiilor.

În cazul expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare, se dispune efectuarea unei expertize pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurari ce prezinta importanță pentru aflarea adevarului în cauza. În acest caz, evaluăm:

 • proprietăți imobiliare,
 • bunuri mobile economice.