Începând cu 1 ianuarie 2016, noul cod fiscal aduce o serie de modificari importante în ceea ce priveşte evaluarea imobilelor pentru impozitare.

O modificare importanta referitoare la impozitarea cladirilor este aceea ca ea se face în funcţie de utilizarea cladirii (nerezidenţiala, mixta) şi nu de proprietar (persoana fizica sau firma).

Tipul valorii de evaluare este nou şi difera faţa de valoarea de piaţa sau valoarea justa.

Data raportului de evaluare va fi 31 decembrie a anului anterior, iar perioada de elaborare a rapoartelor de evaluare va fi cuprinsa între 1 ianuarie şi 15 martie.

O alta schimbare importanta este eceea ca valorile estimate pentru impozitare nu vor mai avea legatura cu contabilitatea companiilor. Pentru contabilitatea firmelor vor fi întocmite rapoarte de evaluare distincte pentru relaţia contribuabilului cu fiscul.

Contribuabilii vor trebui sa selecteze cladirile evaluate pentru impozitare, nemaiexistând regula obligativitaţii evaluarii tuturor numerelor de inventar.

Va exista o baza de date în care vor fi înregistrate toate evaluarile înainte de a fi depuse, baza de date va genera o recipisa care va fi trecuta în raport, iar apoi contribuabilulva duce raportul de evaluare autoritaţilor locale.

Valoarea impozabila a cladirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii întocmit de un evaluator autorizat. Pentru cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se actualizeaza o data la 5 ani faţa de anul de referinţa. În cazul în care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii în ultimii 3 sau 5 ani (dupa caz) anteriori anului de referinţa, cota impozitului pe cladiri creşte substaţial.