Odată cu apariția OG 24 din 30 august 2011, se reglementează activitatea de evaluare și profesia de evaluator autorizat în România.

Până la apariția acestei reglementări, ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) a jucat un rol determinant în nașterea și dezvoltarea profesiei de evaluator.

Odată cu înființarea Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, reglementarea activității de evaluare precum și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de evaluator autorizat este preluată de această organizație profesională de utilitate publică.

Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este continuatoarea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, preluând de la aceasta din urmă organizarea și coordonarea profesiei de evaluator.

Legea nr. 99 din 2013 modifică denumirea de “Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România”  în “Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România”. Potrivit actului normativ, activitatea de evaluare se poate exercita numai de către persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în noile condiții legale, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii și dovedesc aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării. Tabloul Uniunii se va publica anual în Monitorul Oficial al României.