În domeniul investițiilor, riscul este acceptat dacă se compensează cu un câstig adițional ce poate fi anticipat cu o anumită probabilitate.
Dimensionarea corectă şi aprecierea riscului investiţional este obligatorie pentruagenţii economici, permiţându-le o fundamentare corectă a deciziei, iar asumareaacestuia bazată pe criterii corecte de apreciere a mediului economic constituie sursaprofiturilor viitoare.

Cu cât un manager are mai multe informaţii despre riscurile inerente unui proces investiţional şi cu cât înţelege mai bine natura riscurilor, cu atât mai bune vor fi deciziile sale investiţionale.

Înainte de realizarea investiţiei

Înainte de realizarea investiţiei (imobiliare sau de altă natură) este necesară întocmirea unui ansamblu de studii, proiecte, documentaţii pentru o fundamentare temeinică a eficienţei viitorului obiectiv. În acest context, un rol important în diminuarea riscului investițional îl poate avea și evaluatorul autorizat. Astfel, evaluatorul, printr-o apreciere obiectivă poate conduce la o diminuare a riscului pentru capitalul investit și la o reducere a pierderilor neprevăzute. Acesta poate face precizări importante cu privire la preț, costuri, utilitate, piața specifică, fezabilitate, aducând argumente pro și contra cu privire la oportunitatea investiției.

Studiul de oportunitate

Acesta identifică posibilităţile de investiţii şi are ca scop evaluarea generală a cererii de bunuri şi servicii concomitent cu punerea în evidenţă a unor caracteristici, avantaje, trăsături dominante ale ramuriieconomice, zonei geografice, domeniului de activitate, etc., vizate de studiul respectiv.

Analiza de risc

Analiza de risc a investiției poate cuprinde și cercetări sau studii de piață în domeniul respectiv pentru fundamentarea datelor importante.